Translate

dijous, 27 de març de 2014

Treball infantil

Molta gent pensa que el treball infantil es cosa del passat, de la Revolució Industrial. De fet, sempre a exisitit el treball infantil com a part de l'educació dels infants. 
Els nens i nenes acompanyaven als seus pares i familiars en les seves feines diaries com la recol·lecció d'aliments o el manteniment de la casa.
Normalment, aquestes feines s'adaptaven a l'edat i força de cada nen. Però no en tots els casos ha sigut així, sobretot en les feines fora de casa, on s'aprofitava de la poca educació de l'infant i el seu poc pes en la societat, per a fer-lo treballar hores i hores per pocs diners i en males condicions.

Avui en dia encara existeixen molts paísos on es permet el l'explotació infantil.
Mailonline

Amnistia Catalunya:

Al parlar del treball infantil al llarg de la història cal diferenciar entre dues modalitats:
El treball dins l'estructura familiar i no remunerat: ajudant en les tasques domèstiques o col·laborant en les tasques artesanals o agrícoles (desenvolupat principalment per nenes en el primer cas i per nens i nenes en el segon).

El treball assalariat fora de la llar, amb l'esclavitud per deutes familiars com la seva pitjor versió.

Al llarg de la història el treball infantil dins l'estructura familiar ha estat majoritari i no ha tingut forçosament una connotació negativa. Al contrari, sovint era la forma de realitzar l'aprenentatge necessari per poder anar assumint progressivament les responsabilitats que més tard com a adults s'haurien , assimilant les habilitats domèstiques, artesanals o agrícoles dels pares.
Els menors eren educats a la llar precisament en aquells coneixements que necessitaven adquirir per poder sobreviure en la societat del seu temps. Si el tracte estava exempt d'abusos i el treball no es desenvolupava sota condicions penoses (a causa per exemple de penúries extremes, o d'una climatologia hostil), el procés sense dubte era enriquidor.


És un tema de candent actualitat i complex, sobretot pel que fa a la durada de la infantesa.

Cal tenir en compte que les opcions laborals en l'antiguitat no tenien res a veure amb les possibilitats existents en una societat desenvolupada de l'actualitat. La mobilitat laboral era limitada , condicionada per la classe social a la qual es pertanyia o pels recursos naturals disponibles, especialment a les zones rurals, la gran majoria.


Actualment segueixen existint defensors d'aquest tipus de treball, oblidant el canvi radical que s'ha produït arreu del món i la greu limitació que suposa l'analfabetisme o l'escolarització precària , en la mesura que tanca les portes a la cultura escrita , avui dia imprescindible per aspirar a qualsevol promoció laboral en qualsevol sector productiu.Mailonline
D'altra banda, el treball fora de l'estructura familiar, gairebé sempre miserablement remunerat o esclau, ha estat sempre una forma d'explotació, sense cap contrapartida formativa ni de cap altre tipus. Aquest tipus de treball, afectant una menor o major proporció de menors en cada societat, reglamentat o no, sota millors o pitjors condicions, normalment rigoroses i en ocasions despietades, ha existit sempre. Des de les cultures mesopotàmiques i l'Antic Egipte, passant per la gran industrialització europea del segle XIX, fins a la seva persistència actual.Al principi, en presentar aquesta història de la infància, hem dit que la història dels drets dels menors està esquitxada de retrocessos. Un d'aquests retrocessos és precisament la industrialització europea, quan a les fàbriques era habitual la presència de menors, reclutats a causa de la gran demanda de mà d'obra existent i dels menors salaris que percebien els nens i les nenes:


" La revolució industrial anglesa va poder alimentar el procés d'acumulació capitalista aprofitant no només els invents tècnics o les riqueses emmagatzemades durant segles d'explotació colonial, sinó també xuclant la sang d'una força de treball infantil barata i desemparada ( ... ) la indústria va veure la convivència de recollir aprenents en les grans poblacions des de l'edat de set a catorze anys. Per tenir-los en gran escala es feien requises i contractes amb els seus parents i amb els directors dels establiments de beneficència. El treball era duríssim , amb jornada de catorze o quinze hores, en pèssimes condicions d'alimentació, higiene i de seguretat."

Cristiano Morsolin. El passat i present del treball infantil. www.selvas.org/dossNAT4Es.html (2005)

Avui, els menors teixidors de catifes , els que cusen pilotes al Pakistan, o els menors miners llatinoamericans, són exemples no només de treball infantil, sinó també de treball en condicions d'esclavitud.
"El treball infantil segueix concentrant-se en l'agricultura, el servei domèstic i el sector urbà no estructurat pel simple fet que és aquí on millor s'oculta als petits de la vista del públic. Els ocupadors encobreixen la mà d'obra infantil i en molts països la majoria dels nens explotats ni tan sols estan protegits per una legislació sobre el treball infantil , o quan gaudeixen d'aquesta protecció, les persones encarregades del compliment de la mateixa no arriben a ells . s'imposa , per tant , la necessitat de « descobrir » tots els casos d'explotació infantil per poder protegir després."

José A. Palla Burgoa. La Convenció dels Drets de l'Infant . Tecnos . Madrid, 1998

És un tema de candent actualitat i complex, sobretot pel que fa a la durada de la infantesa. Ja hem dit que hi ha qui defensa la ràpida incorporació al treball dels menors , oblidant que en general com més aviat es produeix aquesta incorporació menor és l'equipatge educatiu prèviament adquirit , i per tant pitjors les expectatives de cara al futur.


· La regió d'Àsia i el Pacífic continua registrant el nombre més alt de nens ( gairebé 78 milions o 9,3% de la població infantil), però l'Àfrica Sub - sahariana continua sent la regió amb la més alta incidència de treball infantil (59 milions, més del 21%).


· El nombre global de nens en situació de treball infantil a disminuït d'un terç des de l'any 2000, passant de 246.000.000-168.000.000 . Dels quals més de la meitat , és a dir 85 milions efectuen treballs perillosos (contra 171 milions l'any 2000).


· A Amèrica Llatina i el Carib, hi ha 13 milions (8,8%) de nens en situació de treball infantil, mentre que a la regió de l'Orient Mitjà i Àfrica del Nord hi ha 9,2 milions (8,4%).

· L'agricultura continua sent de lluny el sector amb el major nombre de nens en situació de treball infantil (98 milions, o 59%) , però el nombre de nens en els serveis (54 milion) i la indústria (12 milions) no és insignificant - la majoria es troba principalment en l'economia informal.

· Es va registrar una disminució del 40% del treball infantil a les nenes des de l'any 2000, mentre que en els nens la disminució és del 25%.

Font : Mesurar els progressos en la lluita contra el treball infantil - Estimacions i tendències mundials 2000-2012 (OIT - IPEC, 2013).Entre els drets de la infància destaquem:

 • A la vida.
 • Al descans, l'esplai, el joc i les activitats recreatives.
 • A la llibertat d'expressió i a compartir els seus punts de vista amb altres.
 • A un nom i una nacionalitat.
 • A una família.
 • A la protecció durant els conflictes armats.
 • A la llibertat de pensament, consciència i religió.
 • A la protecció contra el descuit o tracte negligent.
 • A la protecció contra el treball infantil i contra l'explotació econòmica en general.
 • A la informació adequada.
 • A participar plenament en la vida cultural i artística.
 • Al més alt nivell possible de salut.
 • A l'educació.
 • A un nivell de vida adequat al seu desenvolupament, particularment pel que fa a la nutrició, el vestit i l'habitatge.
Grans ilusions

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada