Translate

dijous, 17 d’agost de 2017

Com fer l'entrevista amb els pares o tutors

L'entrevista amb els pares és un moment que pot espantar el mestre, sobretot si és nou en aquella escola, si fa poc que treballa com a mestre o si simplement té pànic escènic.
Aquí analitzarem els tipus d'entrevistes, veurem que volen els pares i donarem pistes per a no oblidar-nos de cap informació que vulguem donar i tenir unes pautes per a realitzar-les.

Al llarg del curs aniran sorgint diferents moments en què haurem de parlar amb els pares o tutors dels nostres alumnes, algunes vegades les reunions les farem junt amb algun membre de l'equip directiu o company de nivell i altres vegades les haurem de fer sols.


Que volen saber els pares?


La informació que volen obtenir els pares varia segons si ja coneixen al tutor, si és el primer any d'escola de l'infant o si és a principis o finals de curs. 

És important que sapiguem respondre a les seves preguntes de forma precisa i amb bona actitud, ja que estan deixant a càrrec nostre a una de les persones més important de la família. No s'hi val fer cara d'"això ja m'ho han preguntat mil vegades avui" o "ja o teniu escrit al paper que us vam donar a principis de curs". Hem de tenir paciència i posar-nos en el lloc de pares i tutors.

Pot ser útil tenir un paper fotocopiat amb el llistat de la informació que es sol demanar a les entrevistes i donar-lo als pares en finalitzar. 
Podem acabar el llistat escrivint a mà la resposta als dubtes que tenen els pares i que no surten a la fotocòpia, o ressaltar amb retolador fosforescent els aspectes del llistat sobre els que s'hi han interessat durant l'entrevista.

Possibles dubtes:
 • Horaris d'entrada i sortida.
 • Si els pares porten retràs, fins a quina hora es faran càrrec de l'infant.
 • Uniforme.
 • Mudes de roba.
 • Menjador escolar.
 • Esmorzars i berenars.
 • Festes de l'escola.
 • Festes d'aniversari.
 • Grups de WhatsApp.
 • Al·lèrgies.
 • AMPA
 • Col·laboració dels pares en activitats de l'escola.
 • Costos de material, excursions, quotes, etc.
 • Quantitat d'alumnes per aula.
 • Quantitat de mestres per alumne.
 • Seguretat durant entrades i sortides i en les excursions.
 • Que es fa durant l'hora del pati si plou o fa molt fred.
 • Roba per a psicomotricitat.
 • Extraescolars.
 • Com es realitza la comunicació entre escola i pares.
 • Fotografies i dret a la intimitat de l'infant.
 • Si els infants poden anar al WC a meitat de classe.
 • Tema dels bolquers a P3.
 • Si l'esbarjo es fa junt amb altres aules.
 • Com és la disciplina a l'escola i a l'aula.
 • Com es fan les comunicacions de malaltia, polls, etc.
 • Quines autoritzacions es necessiten per emportar-te l'infant dins l'horari escolar.
 • Vacunes.
 • Projecte educatiu.
 • Temes sobre religió o integració d'alumnes amb dificultats, d'altres països o d'altres realitats socioeconòmiques.
 • Etc.

Tipus d'entrevistes:

 • Entrevista durant les jornades de portes obertes: Es solen fer amb bastants grups de pares a l'hora i principalment haurem d'informar sobre el projecte educatiu de l'escola i respondre a les preguntes dels assistents.
 • Entrevista de Benvinguda al curs: Es fa amb els pares i tutors del grup classe i a més de parlar del projecte educatiu ens centrarem en el dia a dia de l'aula i en aspectes pràctics.
 • Primera entrevista amb els pares: Aquesta entrevista servirà per a conèixer millor a l'alumne i el seu entorn i per a resoldre els possibles dubtes que tinguin els pares o tutors. Aquí és on podem donar peu a una estreta relació de col·laboració dels pares amb l'escola i aconseguir anar tots a una.
 • Entrevistes de final de trimestre: Serveixen per informar dels progressos dels alumnes en l'àmbit educatiu i social. Marcar pautes d'actuació davant possibles problemes i reforçar la relació dels pares amb l'escola.
 • Entrevistes puntuals: Es donen quan hi ha problemes a l'escola o a casa i es necessita la col·laboració de les dues parts per facilitar la vida diària de l'infant i trobar solucions.
 • Entrevista diària: És la que es té a peu de porta quan els familiars o cuidadors deixen o van a buscar a l'alumne a l'escola. Es parlen de temes pràctics i del dia a dia de l'infant (si ha sorgit algun conflicte, si ha menjat tot l'esmorzar, recordar excursions o reunions, etc.)

ENTREVISTA DIÀRIA

Tracten sobre:

 • Informació puntual sobre la jornada
 • Aspectes referits al seu benestar general
 • L'estat d'ànim
 • Les experiències del dia
 • nous descobriments
 • noves habilitats
 • Com i amb qui ha gaudit
 • possibles coincidències
 • Petits disgustos o contrarietats
 • Aspectes de salut i higiene
 • Com ha menjat
 • Com ha dormit
 • Anècdotes

Aspectes a tenir en compte:

 • No infravalorar la capacitat de comprensió dels nens (cuidar les expressions)
 • Incloure el nen en la conversa directa o indirectament
 • Positivitat. Si cal dir una cosa negativa, esmentar també una cosa positiva
 • No comparar al nen amb un altre
 • No traslluir en presència del nen les angoixes adultes
 • No tractar assumptes preocupants
 • Desdramatitzar qüestions quotidianes.ENTREVISTA DE FINALS DE TRIMESTRE O PUNTUALS
S'han de fer almenys un cop al curs i la poden sol·licitar els pares o el tutor.
Intentar crear un clima adequat, no és un interrogatori.

Aspectes a tenir en compte en les entrevistes:

 • Ambient i clima agradables
 • Aula com a punt de trobada per a una entrevista inicial
 • Eliminar obstacles (taules, mobles)
 • Absència d'interrupcions
 • Establir un horari de tutories compatible
 • Afavorir l'assistència de tots dos pares
 • Cita prèvia (quedar en les entrades-sortides del centre)
 • Calendari de trobades amb totes les famílies
 • Constància escrita de l'objectiu, data i hora
 • Preparar amb antelació (expedient, companys ...)
 • Obertura a les aportacions de la família
 • Simpatia i amabilitat. Confidencialitat
 • Escoltar els pares
 • Resaltar els aspectes positius
 • Optimisme

Temes a parlar durant la reunió de seguiment (2n Trimestre):
 • Rutines diàries: entrada, grup - classe, lavabo, menjar, etc.
 • Avaluació: Insistir en els principis del PCC (Projecte Curricular de Centre)
 • Activitats:
  • Unitats didàctiques, jocs, tallers, festes i sortides ...
  • Futures activitats
  • Festes: setmana santa, ponts ...
 • Recordar els aspectes organitzatius:
  • Horaris de tutoria
  • Entrada i sortida (puntualitat)
  • higiene
  • Lectura dels cartells informatius
  • aniversari
  • Peticions de col·laboració. Ex.: marcar la roba amb el nom
 • Donar circulars, fullets i cartes: Permeten tenir informats els pares independentment de la seva situació particular.

Temes a parlar durant la reunió d'avaluació del curs
 • Avaluació del grup al llarg del curs
 • Repàs de les activitats i esdeveniments destacables
 • Lliurament d'informes individuals
 • Avaluació dels pares: Qüestionari anònim amb observacions i suggeriments
 • Donar circulars, fullets i cartes

ENTREVISTA GENERAL O DE BENVINGUDA AL CURS
Punts generals a parlar en les reunions generals:
 • Presentació dels membres de l'equip educatiu i els rols
 • Punts principals del projecte educatiu (PE)
 • Presentació dels objectius i continguts del centre del Projecte
 • Curricular del Centre (PCC)
 • Normativa d'interès per a les famílies
 • Canals de participació
 • Aspectes organitzatius i de planificació:
  • Horaris → flexibilitat - servei d'atenció als infants (AMPA, Pares col·laboradors, altres)
  • Espai adequat (En cercle)
  • Planificació adequada. Sense improvisació.
  • Torns de paraula - moderador

Punts generals a parlar en les reunions d'aula:

 • Continguts de caràcter formatiu:
  • Característiques de l'edat
  • Característiques de l'aprenentatge infantil
  • Desenvolupament del nen
  • Criteris metodològics (joc, material educatiu, temps, rutines ...)
  • El paper de l'adult
 • Continguts de caràcter informatiu:
  • Presentació del tutor i personal de suport
  • Característiques i contingut del curs
  • Rutines i temps
  • Avaluació - explicació i dates
  • Aspectes importants en els quals col·laborar
  • Objectius de tutoria, activitats extraescolars, participació
 • Possibles perills durant la reunió:
  • Que surtin anècdotes:  posar-la com a exemple i reconduir l'atenció.
  • Aportacions negatives: generar confiança i serenitat.

Actitud davant l'entrevista

 • Vocabulari senzill, sense tecnicismes (atenció a les paraules).
 • Conduir l'entrevista.
 • Anotar durant o després (depenent de si molesta els pares).
 • Registre i arxiu de les dades més rellevant.
 • Actitud d'escolta. Valorar positivament les aportacions dels pares
 • Sinceritat i veracitat.
 • No preconcebre com són els pares. Acceptar-los com són.
 • Col·laboració. Transmetre la importància del seu paper.
 • Actitud neutral davant els desacords dels pares.
També...

 • Preparar amb antelació els punts de què volem tocar durant l'entrevista.
 • Que se'ns pugui dir qualsevol cosa sense que ens afecti visiblement.
 • Donar als pares la sensació que el seu fill sempre pot millorar (Descobrint-los algun assoliment de l'infant).
 • No buscar el perfeccionisme ni parlar donar la sensació que no hi ha solució, buscar metes assequibles per a l'alumne i la família.
 • No parlar tot el temps de problemes sinó de solucions.
 • Aconsellar sense que sembli que donem lliçons.
 • Donar idees concretes, hem de proposar un pla d'acció clar.
 • El tutor més que per solucionar problemes està per promoure la millora.
 • Aportar solucions, som els experts.
 • No començar "excusant-se" de res: "perdoni la interrupció però..." o "Sóc nou" = NO!!!
 • Estigues "bé assegut".
 • No tractis de semblar molt intel·ligent, i en cap cas més llest que el pare.
 • Pronuncia bé el nom dels pares, millor si tels aprens.
 • No menteixis ni exageris. Sinceritat.
 • No comencis la conversa amb un acudit ... No és molt seriós.
 • No parlis de les teves dificultats per portar l'aula, etc.
 • Sigues breu.
 • Determina l'argument clau i limita a ell la teva conversa (no et vagis per les branques)
 • No pateixis per repetir-te, sempre utilitza llenguatge senzill i familiar.

Actitud positiva
 • Claredat en els objectius
 • Temps (45 minuts o 1 hora)
 • Diferenciar l'individual del que és col·lectiu
 • Coneixement concret de cada nen
 • Mantenir l'interès del grup
 • Evitar una ansietat excessiva
 • Avaluar el resultat (podem comptar amb un observador extern)

Actitud negativa
 • Massa espontaneïtat
 • Comparar
 • Grups de conversa aïllats
 • Temes no preparats


Possibles problemes durant l'entrevista
Què fer quan es planteja un problema que no se sap resoldre o no s'està segur de fer-ho bé?
Doncs respondrem de forma amable i explicarem als pares que en aquell moment no tenim tota la informació sobre el tema, però que tan aviat la tinguem els informarem personalment.

Apuntarem el dubte i el telèfon dels pares i buscarem la informació necessària sobre el dubte que no hem resolt. Després informarem els pares, COM MÉS AVIAT MILLOR, a través d'una trucada telefònica, nota a l'agenda o durant les entrevistes diàries en les sortides o entrades de l'escola.

Què fer si discuteixen o discrepen pare i mare durant la tutoria?
"El més aconsellable és canviar de tema i si això no és possible, es recomana ajornar l'assumpte per a la pròxima reunió".

Quan vénen disposats a denunciar o a treure els fills del col·legi:

"Escoltar, calmar i comprendre".


A la pàgina EduCat també ens parlen sobre possibles problemes i estratègies per fer-ne front:

 • Sovint en les entrevistes amb les famílies trobem aquests indicadors:
 • Frustració.
 • Exigència.
 • Queixa.
 • Culpa.
 • Actituds hostils.
 • Actituds defensives i reactives.
 • Bloqueig de la comunicació.
 • Absència de compromís en l’educació del fill.
 • Cerca de solucions màgiques o de receptes.
 • Intercanvi de culpes.

Canvi d’enfocament: com sortir d’aquest cercle viciós? Objectiu: establir o restablir la comunicació, la cordialitat, l’empatia i, sobretot, l’ordre; els pares són els primers que han de tenir autoritat i responsabilitat sobre l’educació del seu fill.

Estratègies:

1. Convocar ambdós pares i, encara que no puguin venir els dos, fer referència a l’absent: què diria ell o ella? Què opinaria si hi fos? Nosaltres els tenim en compte tots dos.
2. Disposició espacial: asseure’ns a prop, en una taula rodona si és possible, no molt lluny o no amb moltes barreres al davant. Cuidar l’ambient on rebem els pares: llum, temperatura, soroll, espai, decoració, etc.
3. Disponibilitat temporal: és important no tenir pressa; si volem que els pares es relaxin i el sistema es manifesti, hem de disposar d’un cert temps (com a mínim una hora).
4. No començar mai amb una actitud de culpabilització o d’hostilitat.
5. Escoltar què pensen ells del seu fill, no només com a alumne, sinó en general (ells coneixen uns aspectes que nosaltres ignorem).
6. Permetre que drenin el seu malestar, sense emetre judicis.
7. Identificar quines són les seves actituds i sentiments respecte a la situació del seu fill (impotència, culpar el centre, culpar-se entre ells, negar el problema, idealitzar el seu fill, etc.).
8. Mirada sistèmica, empatia: “us respecto, amb tot el que porteu”.
9. Expressar el que ens sembla haver entès de les seves paraules (repetir-ho amb altres paraules, com ara: “sembla que vostè no sap què fer, està molt preocupat/enfadat/etc. per…”).


Amb aquesta primera actuació volem aconseguir que la família se senti escoltada, acceptada, compresa; això disminueix les culpabilitzacions i obre canals de comunicació, atès que els pares no se senten jutjats. Però nosaltres no cal que estiguem d’acord amb els seus plantejaments. 

A partir d’ara comencem a expressar la nostra opinió sobre l’alumne, tenint en compte que hem de:

10. Començar parlant dels aspectes en què estem d’acord.
11. Expressar els aspectes en què tenim una altra opinió, justificar-ho.
12. No enfocar només els aspectes acadèmics negatius.
13. No perdre de vista la globalitat de la persona.
14. No confondre la part amb el tot.
15. Mirar de rescatar algun aspecte positiu de l’alumne.
16. Parlar sempre tenint present que és un procés, i no una cosa tancada o intransformable. Sempre obrir vies a la confiança, a l’esperança.
17. Manifestar la necessitat de treballar conjuntament, fer-los sentir útils. “Nosaltres us necessitem per educar el vostre fill.”
18. Anar centrant quin és el problema, des de l’acceptació del problema per ambdues parts.
19. Establir alguna pauta conjunta d’actuació, definint les funcions de cadascú.
20. Una  vegada establert el pacte, avisar l’alumne i explicar-li el nostre acord, aclarir el que esperem d’ell i les conseqüències positives o negatives de la seva actuació.
21. Establir un seguiment del contacte amb els pares, via agenda, telèfon i entrevistes posteriors.Fonts: UNIR +info: GenCat
+info: EduCat
+info: Jemann

Guió per a la primera entrevista amb els pares:

http://www.ceice.gva.es/orientados/textos/txtProfesorado_val/guio_primeraentrevistapares.pdf

Model d'entrevista del tutor/a amb els pares (per Pilar Surís)

http://www3.udg.edu/ice/novells/secundaria/Model%20d%27entrevista.pdf
GuardarGuardar

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada