Translate

divendres, 15 de juliol de 2022

Dossier de Benvinguda

dossier-benvinguda-docents-escola

Anar d'una escola a un altre per a fer substitucions és bastant angoixant, cada escola té una manera de treballar diferent i tu has d'estar al 100% ja des del primer dia, sense adaptació, ni temps per aprendre els noms d'alumnes i companys, trobant-te que potser no tens l'horari d'aula, les claus d'entrada i que no pots fer ni una fotocòpia perquè no tens la contrasenya ni de l'ordinador d'aula. 

El dossier que comparteixo és editable i adaptable i va dirigit a les escoles, per a fer d'aquestes benvingudes moments més càlids i menys estressants.

Està fet en Canva per a què podeu adaptar-lo a les circumstàncies de cada escola i amb els vostres textos.

dossier-benvinguda-escola

Tot i que d'entrada pot semblar una mica de feina, els substituts i substitutes o agrairem molt i ens permetrà estar al dia molt més ràpid.


El dossier conté:

- Portada: Espai on posar el nom de l'escola, foto i curs.

- Pàgina de benvinguda: per a posar unes paraules que facin que la persona que vingui a fer una substitució o que formarà part de la nova plantilla, se senti ben rebuda i l'ajudi a sentir-se part de l'escola. També explicarem breument la metodologia de l'escola, facilitant així la integració del nou personal.

- Dades de l'escola i de l'equip directiu: Aquí posarem les dades de l'escola i de direcció. Aquestes dades facilitaran la comunicació del nou vingut amb l'escola. És important que els nou vinguts sàpiguen a qui dirigir-se en cas de no poder arribar a l'hora un dia, on enviar els papers de baixa i alta, etc.

- Pàgina d'informació d'interès: Dates rellevants, horaris de reunions, contrasenyes, avisos, contactes destacats, etc. 

- Pàgina sobre les tasques del personal: Tenir clares les tasques que es portaran a terme a l'escola i que corresponen per llei, ajudaran tant al treballador a portar-les a terme adequadament com a la direcció i resta de personal a l'hora de fer horaris o adjudicar feines.

- Orla del personal: Les fotos, noms i càrrecs dels companys de professió facilitaran la integració del nou vingut a l'escola i trauran part de l'angoixa que provoca començar en un nou lloc de treball i no conèixer a ningú.

- Horari d'aula: Per tenir clar l'horari i a quin lloc pertoca estar a cada moment.

- Orla de l'aula: Tenir el llistat dels infants a càrrec teu i la seva foto facilitarà molt la relació amb aquests i una ràpida adaptació a l'aula.

- Informació dels alumnes: En aquesta pàgina posarem tot el que és rellevant saber sobre el grup classe: al·lèrgies, NEE, característiques, etc.

- Calendari escolar: Un calendari escolar on tenim marcats els dies de festa, vacances, sortides, diades, etc. facilitarà l'organització personal dels treballadors.


Recordeu adaptar el dossier a la vostra escola, podeu afegir nous ítems si penseu que és necessari. 
Espero que aquest imprimible us sigui d'utilitat!

Enllaç Canva: https://www.canva.com/design/DAFGe-oPILA/d8kcck9f5ePK5v4fo91bWQ/view?utm_content=DAFGe-oPILA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada